7 yếu tố tạo nên sức hút của nhà lãnh đạo trong doanh nghiệp

Lãnh đạo làm việc với những thứ vô hình và thứ họ dựa vào là trực giác. Nhà tâm lý học Joyce Brothers từng nói “Hãy tin vào linh cảm của bạn. Chúng luôn dựa vào những sự thật được cất phía dưới ngăn ý thức.” Bạn càng tập trung vào những

eu9a9416

Để trở thành lãnh đạo đã khó, để trở thành một người lãnh đạo được nể phục lại càng khó hơn. Vậy cần có những tố chất gì để bạn trở thành một nhà lãnh đạo giỏi, có sức hút và khả năng truyền cảm hứng?

1. Tính cách – Họ là ai?

Năng lực lãnh đạo thật sự luôn bắt đầu từ nội tâm của một con người. Chính vì vậy, một người như Billy Graham luôn có khả năng lôi cuốn rất nhiều người theo. Mọi người cảm nhận được chiều sâu tính cách của ông.

Những tính cách như: hòa đồng, tự tin, biết lắng nghe, quyết đoán, độ lượng, có trách nhiệm… sẽ hình thành nên nhân cách của một nhà lãnh đạo giỏi.

2. Mối quan hệ – Họ quen biết những ai?

Bạn chỉ có thể trở thành nhà lãnh đạo khi có người tự nguyện theo bạn trong công việc. Và đó là lý do bạn luôn cần phát triển các mối quan hệ. Các mối quan hệ càng sâu sắc, khả năng lãnh đạo càng mạnh mẽ. Thiết lập đầy đủ các mối quan hệ đúng đắn với những người đúng đắn, bạn có thể trở thành lãnh đạo thật sự trong một tổ chức.

3. Kiến thức – Họ biết những gì?

Thông tin là sự sống đối với một nhà lãnh đạo. Bạn cần biết sự thật, hiểu những yếu tố liên quan, có tầm nhìn cho tương lai. Hiểu biết không tạo nên một nhà lãnh đạo, nhưng nếu thiếu hiểu biết thì không thể trở thành lãnh đạo.

4. Trực giác – Họ cảm thấy điều gì?

Lãnh đạo làm việc với những thứ vô hình và thứ họ dựa vào là trực giác. Nhà tâm lý học Joyce Brothers từng nói “Hãy tin vào linh cảm của bạn. Chúng luôn dựa vào những sự thật được cất phía dưới ngăn ý thức.” Bạn càng tập trung vào những thứ vô hình thay cho hữu hĩnh, vào cả nguyên tắc thay vì thực tiễn, sẽ càng có nhiều thông tin được lưu vào tâm trí và gọt dũa trực giác của bạn.

Tất cả các lãnh đạo tài ba đều sẽ phải gặp những khó khăn trên chặng đường của họ. Bởi vậy, họ phải tin vào trực giác của bản thân và dùng kinh nghiệm trong quá khứ để dẫn lối. Hơn nữa, họ phải dám thực sự tin vào trực giác bản thân để có thể dẫn dắt cả những nhân viên hay đồng đội của họ.

5. Kinh nghiệm – Họ trải qua những gì?

Thử thách trong quá khứ càng khó khăn, bạn càng có nhiều cơ hội. Kinh nghiệm không đảm bảo cho mức độ tín nhiệm, nhưng khích lệ mọi người mang lại cho bạn cơ hội chứng minh khả năng của mình.

6. Thành công – Họ đã làm được những gì?

Thành quả bạn đã đạt được là minh chứng rõ rệt nhất về năng lực của bạn trước mọi người. Mỗi lần phấn đấu, nhận một công việc gian nan, rồi thành công, mọi người lại có thêm lý do để tin vào khả năng lãnh đạo của bạn – và lắng nghe những điều bạn nói.

7. Khả năng – Họ biết làm những gì?

Khả năng của nhà lãnh đạo là điều kiện tối thiểu để mọi người quyết định. Đó là lý do tuyệt đối để mọi người lắng nghe và công nhận bạn là lãnh đạo. Khi họ không còn tin vào khả năng của bạn, ngay lập tức họ sẽ ngừng lắng nghe bạn.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *