khởi nghiệp như thế nào

Những khó khăn khi huy động vốn để khởi nghiệp

khoi-nghiep1-1600x700_1

Anh Nguyễn Đình Luận, Trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh) cho rằng, hiện nay, thanh niên, trong

“Startup” và những ý nghĩa trong kinh doanh

a_startup

Startup không dùng để gọi những công việc kinh doanh mới bắt đầu mà chỉ để gọi một nhóm trong những doanh nghiệp khởi sự