cách suy nghĩ để giàu

3 bí quyết của người thành công, bạn nên học hỏi

10-cach-de-ban-quyet-dinh-cuoc-song-thay-vi-pho-mac-cho-so-phan

Giá trị không phải là cái bạn tự gán cho mình, mà là do người khác cảm nhận về bạn. Người ta cảm nhận giá